LOL女英雄18禁无遮挡图

LOL女英雄18禁无遮挡图

偶感风寒鼻塞者,自作风寒治。胃脘枯槁,梗涩难入,饮食噎塞,迎逆于咽喉之间,名噎。

 血液衰耗,胃脘干枯,大便秘少,如羊矢然。若肌表得暖,腠理开发,内热得泄,或得香热汤剂,津液行散,亦可暂解。

曰∶如但阴寒凝结,而气不上逆,何以致吐。是大概如此,不可泥。

若更阳气虚陷,其风火尤为无根之虚焰。如天热多汗,或阴分枯涸,则小便短少,短少则必黄,此为虚火,不得专用寒凉。

伤肉食湿面,辛辣浓味,三黄枳术丸。郁者,滞而不通之义。

用生牛膝根直而独条者,洗净,加好醋三五滴同研细,就鼻孔滴二三点入去,则丝断珠破,立安。野苎麻洗净,捣烂如泥,每用龙眼大。

Leave a Reply