No4696模特夏沫沫tifa私房闪亮低胸吊裙配闪亮黑丝秀丰满身材诱惑写真57P夏沫沫秀人网

No4696模特夏沫沫tifa私房闪亮低胸吊裙配闪亮黑丝秀丰满身材诱惑写真57P夏沫沫秀人网

五脏病证,以此观之,不待智者而后知矣。所谓伤寒一二日者,谓一日病在太阳,二日病在阳明,寒已化热,至四五日而后传入于里阴,故曰必发热。

肾藏精,其荣在发;心主血,发乃血之余也。若夫外因之水,停饮于中焦者,又属五苓散证。

治遍体浮肿是脾虚水溢之过。五脏已败,其色必夭,槁怪异常,夭必亡矣。

微则逆治。 自汗漏不止,虚细之脉安,躁盛之脉危。

盖种子方中,不无多热药耳!后复生子,皆以玄菟丸服之,至六十有五,连举六男六女,俱已长成,皆不为痘疹所坏。热甚者加黄芩、黄连;毒甚者加白花地丁、西河柳;渴者加知母;喘者倍杏仁;里实者加葶苈、牵牛。

感冒风寒或失表,变为烦热心中扰;又有烦热不同科,阳虚阴实所当晓。 心虚则恍惚,多惊,忧烦,少色,咳唾,舌强,腰背酸疼。

Leave a Reply