337p心妍啪啪私拍人体

337p心妍啪啪私拍人体

移时气下而寤,名曰郁胃,白薇汤、仓公散。更有老年精脱气衰,不能上通者,即无浊火上乱,而精气萎弱,既不上通,则窍遂渐闭,如路久不行而茅塞也。

胃、肾、肝三脉循喉。病微则但僵仆,气血流通,筋脉不挛,发过如故。

食果中毒∶猪骨为末,服方寸匕。按《伤寒论》少阴、厥阴篇,俱言恶寒,而太阴篇无之,阙文耳。

其所饮之水,未经火化,直下膀胱,故饮一溲一,其味不咸,肾气丸。 以上皆有形之积,阻碍正气,故痛也。

凡人目瞑,卫气行于阴,今内有伏热,两阳相搏,则腠理开而盗汗出。丹溪治一少年发尽脱,饮食起居如常,脉微弦而涩,轻重皆同。

每用少许塞痛处,立愈。人身阴阳之气,皆从脏腑外达至于四肢,故四肢为末。

Leave a Reply