Vol781模特允爾大理旅拍钢管舞主题轻透吊裙秀惹火身材极致诱惑写真70P允爾尤蜜荟

Vol781模特允爾大理旅拍钢管舞主题轻透吊裙秀惹火身材极致诱惑写真70P允爾尤蜜荟

病虽发于阴,而口、舌、唇、鼻之半表里,恰与少阳口、咽、目之半表里相应也。外不解,即指表热而言。

 热微厥亦微,故面亦少赤。此实则泻子之法。

阴气胜,则阳不达于四肢,故为寒厥。详太阳中篇。

 水能生木、能制火,故厥阴消渴最宜之。湿痹本无死症,皆因妄治而死。

汗出不至足,故足下恶风也。 此十三日而尚身热不解,便见其人之阳有余。

少阴脉沉者当温,然数则为热,又不可温;而数为在藏,是为在里,更不可汗。然外证未除,下之太早,胃虽不伤,而上焦火郁不达,豉汤吐之,心清而内外自和矣。

Leave a Reply